duminică, 27 martie 2011

Unitati de masura pentru lungime

1m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

Multiplii metrului sunt: decametrul (dam), hectometrul (hm), kilometrul (km).

1 Km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

În ţările anglo-saxone, în paralel cu sistemul metric, mai sunt folosite şi alte unităţi de măsură pentru lungimi, cum ar fi:

1 inch (in) = 1 ţol = 0,0254 m

1 footh (ft) = 1 picior = 0,3048 m

1 yard (yd) = 0, 914399 m

1 fathom = 1,828797 m

1 milă terestră engleză = 1.609,344 m

1 milă USA = 1.609,347 m

1 milă marină engleză = 1855 m

1 milă marină (nautică) = 1852 m

1 leaque = 5,555 km

Până la introducerea sistemului metric în ţara noastră s-au folosit diferite unităţi de măsură pe provincii istorice. Iată câteva dintre acestea:

1 linie = 0,002 m

1 deget = 0,0258 m

1 palmă Şerban Vodă (Ţara Românească) = 0,246 m

1 palmă Constantin Vodă (Ţara Românească) = 0,252 m

1 picior (Transilvania) = 0,316 m

1 cot (Moldova) = 0,637 m

1 cot (Muntenia) = 0,664 m

1 pas = 0,758 m

1 stânjen vienez = 1 klafter (Transilvania) = 1,89648384 m

1 stânjen (Muntenia) = 1,9665 m

1 stânjen (Moldova) = 2,23 m

1 prăjină = 5,8995 m

1 prăjină (Moldova) = 8,92 m

1m2 = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2

Multiplii m2 sunt : arul (ar) sau decametrul pătrat (dam2), hectarul (ha) sau hectometrul pătrat (hm2) şi kilometrul pătrat (km2).

1 km2 = 100 hm2 = 100 ha = 10.000 dam2 = 10.000 ari = 1.000.000 m2

În sistemul anglo-saxon se folosesc următoarele unităţi de măsură pentru suprafeţe:

1 square inch (sq. in) = 1 ţol pătrat = 6,45 cm2

1 square foot (sq. ft) = 1 picior pătrat = 9,2903 dm2

1 square yard (sq. yd) = 1 yard pătrat = 0,836126 m2

1 acre (acru) = 4046,86 m2

1 square mile (sq. mile) = 1 milă pătrată = 259 ha

În trecut, în ţara noastră se foloseau următoarele unităţi de măsură pentru suprafeţe:
În Muntenia, stânjenul pătrat sau stânjenul pogonesc, prăjina pogonească şi pogonul.

1 stj2 = 3,86712225 m2

1 prăjină pogonească = 54 stj2 = 208,82 m2

1 pogon = 5012 m2

În Moldova, stânjenul pătrat fălcesc, prăjina fălcească şi falcea.

1 stj2 fălcesc = 4,9729 m2

1 prăjină fălcească = 179,024 m2

1 falce = 14.321,95 m2

În Transilvania stânjenul pătrat vienez, jugărul mic (ungar) şi jugărul cadastral (lanţul)

1 stj2 vienez = 3,59565095 m2

1 jugăr mic (ungar) = 4316 m2

1 jugăr cadastral (lanţul) = 5754,6415 m2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu