sâmbătă, 7 mai 2011

Repartizarea in echipe

echipa 1: 1.Belu Alexandru
2.Boureanu Adriana
3.Draghici Dragos(sef)
4.Oprescu Vlad
5.Plesu Alexandru
6.Uscat Paul
echipa 2:1.Daju Daiandra Luciana
2.Grad Ana-Maria(sef)
3.Filip Melinda
4.Perioc Alexandra
5.Curelici Mihail
6.Taran Gabriel
echipa 3:1.Balomir Andra-Maria(sef)
2.Bortos Andreea Ramona
3.Iovitu Mihaela Andreea
4.Pfeiffer Lorand
5.Turlas Ionela Maria
echipa 4: 1.Bobonici Adrian
2.Cebzan Cristi Samuel(sef)
3.Caprariu Emanuel
4.Astalasiu Alexandru
5.Jurj Marius
6.Librimir Voicu

Proiect

Realizati un proiect referitor la unitatile de masura pentru lungie invatate care sa contina urmatoarele aspecte:
-plansa cu unitati de masura
-istoricul unitatilor de masura
-definitia metrului
-instrumentele de masura folosite
-necesitatea aparitiei unitatilor de masura
-unitatile de masura utilizate in alte tari
-culegere de minim 10 probleme cu aplicatii ale unitatilor de masura pentru lungime din diverse domenii de activitate
-calculati perimetrul camerei dvs

recomandari:stabiliti o schita si titlu
alegiti-va un nume sugestiv pentru fiecare grupa
studiati sursele de informare:site-uri fise de lucru
stabiliti sarcini de lucru pentru fiecare membru al grupului
termen de finalizare al prezentarii:15 mai 2011
surse de informare:www.didactic.ro(unitati de masura pentru lungime)
www.wikipedia.org

Succes!

Trimite-ti proiectele la adresa:chbc_gabi@yahoo.com

Fisa de lucru

1. Calculaţi:

a) 123,4m + 15,24dm + 4,8dam - 6,1m

b) 236,4cm - 1521mm + 1,8m

2. Completaţi:

a) 7 dm + ………. cm = 1 m

b) 18 dm + ………. mm = 2 m

c) 1,5 m + ………. mm = 2,7 m

d) 192 cm + ………. mm = 2,3 m

3. Un dreptunghi are lungimea egală cu dublul lăţimii şi perimetrul de 0,54 dam.

Calculaţi lungimea şi lăţimea dreptunghiului.

4. Un dreptunghi are lăţimea cât latura pătratului de perimetru 16,12cm, iar lungimea

cu 12,4 mm mai mare.

Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

duminică, 27 martie 2011

Unitati de masura pentru capacitate

l

1 dal = 10 l
1 hl = 100 l
1 kl = 1000 l

1 dl = 0,1 l
1 cl = 0,01 l
1 ml = 0,001 l

Ce relaţie există între multipli şi submultipli?
1 dal = 10 l = 100 dl = 1000 cl = 10000 ml
1 hl = 10 dal = 100 l = 1000 dl = 10000 cl = 100000 ml
1 kl = 10 hl = 100 dal = 1000 l = 10000 dl = 100000 cl = 1000000 ml

1 dl = 0,1 l = 0,01 dal = 0,001 hl = 0,0001 kl
1 cl = 0,01 l = 0,001 dal = 0,0001 hl = 0,00001 kl
1 ml = 0,001 l = 0,0001 dal = 0,00001 hl = 0,000001 kl

Unitati de masura pentru masa

1kg=0,001 tone
0.01 quintale
10 hectograme
100 decagrame
1000 grame
10000 decigrame
100000 centigrame
1000000 miligrame

Unitati de masura pentru lungime

1m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

Multiplii metrului sunt: decametrul (dam), hectometrul (hm), kilometrul (km).

1 Km = 10 hm = 100 dam = 1.000 m

În ţările anglo-saxone, în paralel cu sistemul metric, mai sunt folosite şi alte unităţi de măsură pentru lungimi, cum ar fi:

1 inch (in) = 1 ţol = 0,0254 m

1 footh (ft) = 1 picior = 0,3048 m

1 yard (yd) = 0, 914399 m

1 fathom = 1,828797 m

1 milă terestră engleză = 1.609,344 m

1 milă USA = 1.609,347 m

1 milă marină engleză = 1855 m

1 milă marină (nautică) = 1852 m

1 leaque = 5,555 km

Până la introducerea sistemului metric în ţara noastră s-au folosit diferite unităţi de măsură pe provincii istorice. Iată câteva dintre acestea:

1 linie = 0,002 m

1 deget = 0,0258 m

1 palmă Şerban Vodă (Ţara Românească) = 0,246 m

1 palmă Constantin Vodă (Ţara Românească) = 0,252 m

1 picior (Transilvania) = 0,316 m

1 cot (Moldova) = 0,637 m

1 cot (Muntenia) = 0,664 m

1 pas = 0,758 m

1 stânjen vienez = 1 klafter (Transilvania) = 1,89648384 m

1 stânjen (Muntenia) = 1,9665 m

1 stânjen (Moldova) = 2,23 m

1 prăjină = 5,8995 m

1 prăjină (Moldova) = 8,92 m

1m2 = 100 dm2 = 10.000 cm2 = 1.000.000 mm2

Multiplii m2 sunt : arul (ar) sau decametrul pătrat (dam2), hectarul (ha) sau hectometrul pătrat (hm2) şi kilometrul pătrat (km2).

1 km2 = 100 hm2 = 100 ha = 10.000 dam2 = 10.000 ari = 1.000.000 m2

În sistemul anglo-saxon se folosesc următoarele unităţi de măsură pentru suprafeţe:

1 square inch (sq. in) = 1 ţol pătrat = 6,45 cm2

1 square foot (sq. ft) = 1 picior pătrat = 9,2903 dm2

1 square yard (sq. yd) = 1 yard pătrat = 0,836126 m2

1 acre (acru) = 4046,86 m2

1 square mile (sq. mile) = 1 milă pătrată = 259 ha

În trecut, în ţara noastră se foloseau următoarele unităţi de măsură pentru suprafeţe:
În Muntenia, stânjenul pătrat sau stânjenul pogonesc, prăjina pogonească şi pogonul.

1 stj2 = 3,86712225 m2

1 prăjină pogonească = 54 stj2 = 208,82 m2

1 pogon = 5012 m2

În Moldova, stânjenul pătrat fălcesc, prăjina fălcească şi falcea.

1 stj2 fălcesc = 4,9729 m2

1 prăjină fălcească = 179,024 m2

1 falce = 14.321,95 m2

În Transilvania stânjenul pătrat vienez, jugărul mic (ungar) şi jugărul cadastral (lanţul)

1 stj2 vienez = 3,59565095 m2

1 jugăr mic (ungar) = 4316 m2

1 jugăr cadastral (lanţul) = 5754,6415 m2

Unitati de masura